top of page

Waarom worden we alsmaar zieker?De aftakeling van de kwaliteit van onze voeding heeft een onmiskenbare invloed op onze gezondheid.

Volgens de statistieken van het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van 2020 hebben 10,2 miljoen (59%) van de Nederlanders één of meer chronische aandoeningen.

Dat betekent dus dat slechts 41% gezond is!!!

Het percentage zieke mensen is niet alleen schrikbarend hoog, de statistieken van het RIVM laten ook nog eens zien dat dit percentage alleen maar toeneemt.

Zo hadden er in 2014 nog "maar" 49% van de mensen één of meer chronische aandoeningen; in 2020 was dit opgelopen tot 59%!

Verder blijkt uit de statistieken dat hoe ouder we worden, hoe groter de kans is op een chronische aandoening.

We willen allemaal graag oud worden, maar de vooruitzichten van oud worden zijn momenteel allebehavle aantrekkelijk.

Oud worden gaat blijkbaar gepaard met een achteruitgang van onze levenskwaliteit.

De cijfers uit 2020 laten zien dat maar liefst 96% van mensen boven de 75 jaar één of meer chronische ziekten heeft.
Maar ook bij kinderen komt veel ziekte voor.


In 2018 is er een grootschalig onderzoek gedaan naar chronische aandoeningen bij kinderen en jongeren in Nederland van 0 tot en met 25 jaar.

Uit dit onderzoek bleek dat maar liefst 1,3 miljoen kinderen en jongeren in Nederland een chronische aandoening heeft. Dat komt neer op 1 op 4!!!

Het lijkt erop dat we ons hebben neergelegd bij deze verslechterde gezondheid. We zijn het normaalgfaan vinden dat ziekte bij ons leven hoort.


Maar is dit wel normaal?


Veel van deze aandoeningen hebben te maken met onze levensstijl en hoe we met ons lichaam omgaan.

Ziek worden is feitelijk iets onnatuurlijks, iets wat in een optimale situatie niet hoeft voor te komen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft laten zien dat ons lichaam in staat is om een heel leven lang gezond te zijn zonder tussenkomst van enige ziekte.


Kan een juiste levenstijl en voldoende essentiële voedingsstoffen zoans alle benodigde vitaminen en mineralen ervoor zorgen dat wij daadwerkelijk gezond blijven?


Ons lichaam is opgebouwd uit cellen en alles wat wij eten, drinken en inademen is ter bevordering van de stofwisseling in onze cellen.

Alles komt uiteindelijk in onze cellen terecht.

De voeding wordt in ons spijsverteringskanaal afgebroken tot moleculen die door de cellen opgenomen en gebruikt kunnen worden. Ok de vitaminen en mineralen die wij via onze voeding binnenkrijgen, zijn bestemd voor onze cellen.

Dus als het lichaam een optelling is van alle cellen, dan kan ziekte alleen maar ontstaan als de cellen niet meer goed functioneren.


Redenen van niet functioneren van de cellen

* onvoldoende zuurstof, water of voedingsstoffen

* een onbalans in voedingstoffen

* stoffen die de cellen niet nodig hebben of die zelfs toxisch zijn


Daarnaast kunnen ook mentale problemen en overmatige stress doorwerken op de gezondheid van onze cellen.

Alle ongunstige toestanden van het lichaam worden door de medische wereld aangezien als ziekten. Er wordt echter niet gedacht aan wat cellen nodig hebben en dus wordt er symptomatisch behandeld.

Artsen hebben over het algemeen niet geleerd dat tekorten de oorzaak kunnen zijn van ziekten.

De enige oplossing die het overgrote deel van de artsen te bieden heeft, komt in de vorm van medicijnen. Dit zijn per defintie niet natuurlijke stofjes die niet tot de normale voeding van de cel behoren.


De onderliggende oorzaak, veelaal tekorten aan belangrijke voedingsstoffen, blijft daardoor bestaan.

Bovendien belasten de medicijnen in de meeste gevallen de cellen nog verder.

De chemische stoffen uit de medicijnen gooien de natuurlojke processen in de war en de cellen moeten extra werk verrichten om ze af te breken en/of af te voeren.

Een groot deel van de ongunstige lichamelijke toestanden die de medische wereld ziektes noemt, kan dus redelijk gemakkelijk worden verholpen. Dit blijft mogelijk zolang de gevolgschade niet te groot is.


De verborgen honger naar essentiële voedingsstoffen zoals vitaminen, mineralen en spoorelementen van de cellen moet gewoon gestild worden.


Toestanden die door tekorten zijn ontstaan, vereisen geen medische behandeling. We hoeven alleen maar het tekort aan water, zuurstof en de ontbrekende voedingsstoffen op te heffen en aan te vullen.

Als we de tekorten opheffen en vervolgens voorkomen dat wie weer kunnen ontstaan, dan kunnen wonderbaarlijke resultaten bereikt worden.

De beroemde arts en Nobelprijswinnaar Albert Szent-György, één van de pioniers in de biochemie, vatte het als volgt samen: "Een vitamine is een voedingsstof die, als je er niet voldoende van krijgt, ervoor kan zorgen dat je ziek wordt."De tweevoudige Nobelprijswinnaar Linus Pauling zei het als volgt:

" Door de juiste inname van vitaminen en andere voedingsstoffen en door het volgen van enkele andere gezonde gewoonten vanaf de jeugd of middelbare leeftijd, kunt u, denk ik, uw leven en uw jaren van welzijn met 25 tot zelfs 35 jaar verlengen."


Inmiddels hebben veel artsen de kezue gemaakt om met behulp van voldoende microvoedingsstoffen mensen te helpen hun gezondheid te beschermen en te verbeteren.

Bekende voorbeelden zijn de Duitse arts Dokter Matthias Rath, leerling van de hierbovengenoemde Linus Pauling en de Hongaarse arts dokter Gàbor Lenkei.


We kunnen dus concluderen dat de voorwaarde voor een gezond lichaam is dat er dagelijks voldoende vitaminen, mineralen en spoorelementen binnenkomen.

Om deze reden zou iedereen minimaal per dag de volgende voegingsstoffen moeten binnenkrijgen:


* 16 vitaminen

* 11 mineralen

* circa 80 spoorelementenWe weten nu welke voedingsstoffen er in een multivitamine moeten zitten en dat de optimale balans sessentieel is.

In tegenstelling tot de optimale balans, verschilt de hoeveelheid die van ons nodig heeft van persoon tot persoon.

Deze hangt af van de volgende factoren:

* leeftijd

* fysieke conditie

* omvang van het lichaam

* wat we van ons lichaam eisen, zowel fysiek als mentaal


Ik raad altijd aan om met 1 capsule te beginnen, maar als uw situatie meer behoevend is, raad ik altijd aan om eerst de dosis te verhogen om sneller een voelbaar resultaat te kunnen hebben.

Altijd wel even uitkijken met de vetoplosbare vitamines (A D E K) maar voor de rest is het echt wel aanvoelen.

Met natuurlijke voedingsstoffen werken is altijd de langere en dus tragere weg, dus geef je lichaam de tijd, alsook je geest om voelbare resultaten te creeëren.


Verder raad ik aan om zo weinig mogelijk prikkels te absorberen tijdens de dag, daarmee bedoel ik, dingen die u stress kunnen bezorgen, zoals bijvoorbeeld het nieuws (alle social media, maar de krant), teveel geweld in films stompt af, beperk uw computergebruik (minstens 1 uur voor slapengaan) alsook uw smartphone.

Ook uw sociale verplichtingen kunnen een grote bron van stress worden, doordat u steeds maar gefocust bent op andere omgevingen en situaties.

Een goede, gezonde balans tussen werk en uw privéleven zorgen voor meest innerlijke rust.


Omring u zo vaak wanneer mogelijk met planten en bloemen, ga de natuur vaker in en omring ook met positief ingestelde mensen.

Wanneer u te vaak binnenzit in artificieel licht, geen zuurstof (airco) en mopperende collega's, gaat dit vroeg of laat ook zijn tol eisen.


Teveel stress zorgt voor teveel cortisol en adrenaline aanmaak wat op langere trermijn gaat zorgen voor extreme vermoeidheid.


Kortom, draag goed zorg voor jezelf, je hebt maar 1 lichaam, dit is jouw tempel en hoe beter dit lichaam functioneert, hoe beter u zich gaat voelen.


Hoe beter u zich gaat voelen, hoe minder ziekte bij u kan manifesteren.


Neem dus de verantwoordelijkheid voor uw gezondheid weer in eigen handen, leef bewust, gezond en actief.


17 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page