top of page

Verbinding in Liefde en Licht, hoe doe je dit nu?Stuur vanuit je hart Liefde en Licht naar elke situatie die pijnlijk is, die moeilijk te begrijpen is, naar mensen die het moeilijk hebben, naar situaties waar je bang voor bent of waar je je zorgen over maakt.

Stuur vanuit je hart Liefde en Licht naar die delen van de wereld, waar strijd, oorlog, ellende, onderdrukking, armoede of rampen zijn

Vergeet hierbij Moeder Aarde niet, haar prachtige natuur, die het zwaar te verduren heeft, naar bedreigde diersoorten, bossen, vervuilde meren en bossen.

Maar bovenal vergeet vooral jezelf en je naasten niet, je eigen situatie, jouw relaties, je verleden en je angsten in het licht te zetten.


Maak er een gewoonte van vanuit je hart te kijken, met ogen van Liefde, naar alles wat je waarneemt.


Maar hoe kun je nu die Liefde en Licht oproepen en ervaren?
Door simpelweg DANKBAAR te zijn Het is het beste wat we op elk moment kunnen voelen. Dat kan iets heel banaals zijn om mee te oefenen, zoals ik heb lekker geslapen, het avondeten was verrukkelijk of de zon schijnt. Gaandeweg kan dit grotere dingen bevatten zoals het gevoel van het dankbaarheid voor je klanten, de mensen die je tegenkomt en zo een diep gevoel van Liefde ervaren dat het net is of je hart helemaal opengaat.

Een gevoel van' Eenheid’ lijkt dan niet meer ver weg, het ligt in ons.

Gebruik vooral een methode van eenheid, die voor jou het beste werkt, waar je jezelf het lekkerste bij voelt.

Je kunt er – meditatief – voor gaan zitten en het je inbeelden hoe er licht stroomt.

Het gaat puur om de intentie, niet zozeer om de vorm of de ‘kunstjes’ eromheen. Veel mensen bidden, dat is een waardevolle en krachtige methode. Hoe je het ook aanpakt, in wezen verbind je je met het Al, je hogere Zelf, het Goddelijke.


Je vraagt aan het Goddelijke, de bron, de kosmos of aan de engelen of zij hun liefde, kracht en hulp willen sturen naar een bepaalde situatie en het gebeurt.


Let wel: De uitkomst is nooit aan ons.


Het doet altijd goed, het kan geen kwaad. Maar wat ‘de weg’ is of wat ‘de uitkomst’ moet zijn, daar gaan wij mensen niet over. Er is een grotere kracht werkzaam. Via onze intentie kunnen we daar richting aan geven.

Zo werkt het ook met heling. We vragen verlichting voor pijn, herstel van het evenwicht – in het lichaam bijvoorbeeld, we vragen genezing van oud zeer, emotionele verwondingen. We kunnen om inzichten vragen, om hulp vragen en we kunnen vragen om mensen en situaties in het licht te zetten. Het is onze intentie die telt en ons vertrouwen, dat het kracht geeft. Licht en Liefde sturen, heling, bidden, mediteren, intenties, het is allemaal samenwerking met de Goddelijke kracht.


De Goddelijke kracht in onszelf, in samenwerking met het geheel. Daar gaat het allemaal om, op die manier herontdekken we het Goddelijke in onszelf en kunnen we instrument zijn van deze energie: Liefde en Licht.


Wij worden allemaal uitgenodigd lichtwerkers te zijn, licht te brengen op aarde. Wij kunnen en mogen allemaal een kanaal zijn voor deze helende energiestroom. Hoe meer hoe beter! Dat is natuurlijk niet voor iedereen even gemakkelijk, zeker niet voor mensen die in een zeer vijandige omgeving verkeren, die ernstig beschadigd zijn en daardoor vol pijn en strijd zitten. Innerlijke vrede en harmonie is voor iedereen uiteindelijk bereikbaar, mits je het toestaat en er expliciet om vraagt!

We kunnen iedereen een warm hart toedragen, zelfs onze grootste vijanden. Onder meer door onszelf te helen, door te verzachten en door ons eigen hart te helen en open te stellen. Vertrouw je op de kracht van het Licht en de Liefde, op het Goddelijke, dan kan er alleen maar verbetering optreden in de situatie. Voor jezelf en voor de ander.


Hoe kun je je hart helen?
Ask and it shall be given!


Verzacht e gedachten, laat je boosheid en verdriet er zijn, het mag er zijn, maar het hoeft niet te blijven. Laat het er zijn en laat het los. Er zijn vele methoden voor, vraag of dat op jouw pad komt wat jou zal helpen. Vraag genezing voor jezelf. Als je de intentie hebt om vanuit je (geheelde) hart te leven, stroomt alles naar je toe om je daarin te versterken. Hoe meer je ‘in het licht’ kunt blijven, vanuit je hart aanwezig bent, hoe makkelijker en sneller het gaat. We hoeven geen heilige te zijn, we hoeven niet alles zelf te doen, erkennen dat iets moeilijk is of pijn doet en vragen om verlichting is geen schande. Dat is precies het inzicht dat je nodig hebt om het leven optimaal te leven en uiteindelijk in vrede en vreugde te leven.

Een voorbeeld: Stel je bent verbitterd, want je voelt je benadeeld. Je voelt tekort. Tekort aan liefde, tekort aan financiën, tekort aan waardering, tekort aan aandacht. Omschrijf wat je voelt en erken het. Erken het zonder meteen te handelen of te oordelen. Zie het. En ga dan vragen om hulp, om inzichten, geef het bij wijze van spreken uit handen aan het Goddelijke of dat wat voor jou persoonlijk ‘het hogere’ is. Dat kan je eigen ziel zijn, je hogere zelf, dat kunnen engelen zijn, het kan de kosmos zijn, het kan God zijn, Jezus, Maria… Het is allemaal goed!


Als je de eerste tekenen begint te herkennen van de hulp die op je pad komt, zal je vertrouwen vanzelf groeien. Dit is in feite ‘het geheim’, jouw persoonlijke relatie met het Goddelijke.


Je kunt het je voorstellen als je (onzichtbare) beste vriend, die altijd aan je zijde is en jou alleen maar wil helpen. Het is aan ons om daarvoor open te staan. Vergeet daarbij vooral alle religieuze ballast, die je in je leven kunt hebben opgelopen, laat alle regeltjes van de kerk buiten beschouwing, creëer gewoon je eigen vorm dat wat voor jou het beste werkt!

Hoe sterker onze verbondenheid, hoe meer we in onszelf ‘opruimen’, hoe krachtiger onze energie zal zijn, onze intentie.

Nog een voorbeeld: Je hebt een probleem met iemand en je wilt dat graag oplossen, maar je bent heel boos of heel verdrietig. Dus Liefde en Licht sturen is een beetje teveel gevraagd. Op dat moment kan je het Goddelijke vragen deze persoon in het licht te zetten, om Liefde en Licht te sturen naar de situatie. Je zult er zelf baat bij hebben en die andere persoon ook. Altijd!

Klamp je niet vast aan een probleem of aan een situatie of aan je boosheid en je oordeel erover. Juist het vasthouden, het vastzitten in bepaalde gedachtenpatronen en het per sé willen of een bepaalde uitkomst nastreven, maakt Goddelijke interventie moeilijk, zo niet onmogelijk.

Je zult los moeten laten voordat het zichzelf kan gaan regelen.


Geef het ruimte, laat het los. Vraag elk moment wat je maar wilt vragen. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn om je aandacht op andere zaken te richten of dat je geholpen wordt met loslaten. Alles wat het hogere in jouzelf (en in de ander!) dient, zal je goed doen en zal altijd snel ondersteund worden. Maar het is aan jezelf om die keuze te maken en het te vragen!

Zo zijn we bij allerlei persoonlijke situaties uitgekomen, terwijl er zoveel ellende op de wereld is te transformeren.


Richt je aandacht op positieve ontwikkelingen, op de lichtpuntjes, op de oplossingen, weet dat uiteindelijk alles zich naar het licht toe beweegt.

Alles is energie. Alle aandacht die je ergens op richt is energie. Dat kan positieve energie zijn, die het donker wat lichter maakt en dat kan zware negatieve energie zijn en al lijk je met je strijd nog zoveel gelijk te hebben, je doet exact hetzelfde: strijden. Dat is geen Eenheid creëren, dat is de strijd in stand houden. Kijk eens eerlijk naar je eigen gevoel van machteloosheid en frustratie. Waar komen die gevoelens vandaan? Wat in jou mag er nog geheeld worden? Wat in jou leeft nog in pijn? Waarom heb je zo’n behoefte aan strijd? Waarom plaats je het buiten jezelf?

Velen van ons weten niet dat en hoe je alles ‘van binnenuit’ kunt oplossen.

Door het in te zien, allereerst. Door het te erkennen, te voelen en door het los te laten. Door van jezelf te houden, door Goddelijke hulp te vragen. Door jezelf niet te verzetten tegen dat wat Liefde en Licht is. Ik weet het, dat is makkelijk gezegd. Iedereen zal voor zichzelf die weg moeten vinden.

Maar je bereidheid is wat telt. Als je bereid bent ernaar te kijken en de wens hebt vrede en vreugde in jezelf te bereiken, dan strekt het pad zich voor je uit dat leidt naar een leven in harmonie, gezondheid, vreugde. Licht en Liefde. Je kunt het voor jezelf ook vragen en aanwezig laten zijn. In wezen zijn wij namelijk Licht en Liefde. Iedereen, vergeet dat niet!


Wij kunnen een verschil maken. Door uit de verharding – al die scherpe veroordelingen – te stappen, en te verzachten. Verzachten (ook van je gedachten) is de weg naar het hart. Als je voor jezelf op moet komen, wat natuurlijk ook erg belangrijk is, doe het dan met liefde voor jezelf en met mildheid naar anderen. Vraag er hulp bij als dat je moeilijk valt. Probeer vanuit je hart te leven en je eigen pijn los te laten.

Reageer niet vanuit woede en pijn. Laat die eerst los en reageer daarna vanuit vertrouwen. Vanuit het vertrouwen dat je gesteund wordt en dat er altijd oplossingen zijn. Dan pas wordt alles makkelijker; het zal een gewoonte worden. Je gaat meer en meer vanuit je hart leven.


Wat is een Satsang?
De naam Satsang is ontstaan uit de Sanskriete woorden 'Sat', dat 'waarheid' betekent, en 'Sanga' dat voor 'gemeenschap' staat. Satsang betekent dus: samen in waarheid bij elkaar zitten.

Satsang, ook wel eens 'satsangam' genoemd, zou een directe weg kunnen zijn om vrede te vinden in zichzelf zonder specifieke technieken en methoden. De enige voorwaarde dat kan worden gesteld is het verlangen en de bereidheid om te zien wie je werkelijk bent. De essentie van satsang is de openbaring van datgene wat in voortdurende stilte altijd aanwezig is. Het is de herkenning van dit als je eigen ware natuur: bewustzijn, zijn en vrede. Het is de realisatie: ik ben Dit! Volgens de satsang is Vrijheid hier en nu. Om de waarheid te vinden hoef je je niet in te spannen en ook niets te geloven. Het is juist het moeiteloze einde van zoeken en nodeloos lijden. 


Satsang is in wezen een bijeenkomst waar een spiritueel leraar de kern van, onder andere, de advaita-leer doorgeeft. Advaita betekent letterlijk: 'non-dualiteit', 'niet-tweeheid'. De oudste bronnen ervan zijn de Upanishads, ontstaan ruim 700 jaar voor onze jaartelling. Grote Indiase leraren van deze tijd zijn, of waren, onder andere, Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, Sri H.W.L. Poonja (Papaji) en Ramesh Balsekar.

In de advaita vedanta, of advaitavada, wordt - net als in de boeddhistische shunyavada - de relatieve werkelijkheid, de scheiding tussen het eigen bewustzijn en het kosmisch bewustzijn ontkend en wordt alleen de absolute werkelijkheid als waarheid erkend (puur monisme). Dit, in tegenstelling tot de dvaitadvaitavada (het dualistisch non-dualisme), waar de relatieve werkelijkheid van het individuele bewustzijn wel wordt erkend als een tijdelijke toestand tot aan de vereniging met het kosmische bewustzijn (tijdelijk dualisme of neutraal monisme).

Bij de eveneens neutraal monistische advaitadvaitadvaitavada (het non-dualistisch dualistisch non-dualisme) gaat men ook uit van een tijdelijk dualisme, maar wordt tevens erkend dat de ziel is voortgekomen uit het kosmisch bewustzijn (uit non-dualiteit).

Satsang laat zich sterk vergelijken met Swedana, een methode uit het Tibetaans boeddhisme. Satsangs kunnen dus ook elementen bevatten zoals lezingen en voordrachten. Gewoonlijk worden er gedurende een satsang met een meester vragen gesteld door de studenten.  Typerend hierbij is dat er geschriften worden gelezen en dat er wordt geluisterd, nagedacht, gediscussieerd en op meningen wordt ingegaan. Er wordt gemediteerd op de bron van deze woorden en dat er wordt een manier gevonden om de betekenis ervan in het dagelijkse leven toe te passen. Hedendaagse satsang-leraren in het Westen combineren vaak Oosterse filosofieën met methoden van de moderne psychologie.

Volgens satsangbeoefenaars stel je God tevreden door aan satsang te doen.


Voorwaarden voor een geslaagde Satsang


- We zitten samen op een meditatiekussen in een gezellige en warme ruimte (dat is al geen probleem)

- We bespreken samen een vooraf gekozen thema, dus suggesties graag naar info@gennesareth.be

- We doen ademhalingsoefeningen, mediteren en zingen mantra's

- We sluiten af met thee en koekjes


Wil je meedoen, er staat er nu al 1 gepland op zondag 10 januari 2021van 10.30 tot en met 12.30

Boek hier je plekjeTot binnenkort


Sylvie

513 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page