top of page

De Reis van de heldin
De 11 stappen hieronder beschreven leggen een universele waarheid bloot,

De Reis van de Held(in) bron; The Hero's Journey by Joseph Campbell

*herwerkt naar eigen versie

1.status quo/beperkt bewustzijn geboorte

2.toegenomen bewustzijn/de kloof ervaren

3.weerstand en tegenkrachten/crisis

4. weerstand overstijgen/mentor, herinnering eigen kracht

5.zoektocht eigen waarheid

6 .moment van reflectie , naar binnen keren en herontdekken

7.alles in de weegschaal/vernieuwing

8. loslaten en herbekijken/ enkel meenemen wat past

9.Tranformatie, intuïtie

10.heling/de kloof is gedicht

11. terugkeer met een geschenk/bijdrage, terugbrengen naar de samenleving wat je hebt geleerd aan inzichten(toolbox)

De reis van de Held(din) in de praktijk;Bewustzijn vs Status Quo

1. geen verbinding voelen en niet volgen en vergeten, onderdrukken van je eigen natuur, enkel impuls buitenwereld volgen /onbewust

2. niet meer te ontkennen disbalans tussen eigen natuur willen volgen en de buitenwereld volgen /roep van de natuur om oorspronkelijke heelheid te herstellen/ eerste behoefte aan bewustwording (crisis)

3. weerstand voor verandering/het onbekendeCONNECT vs devide

4. weerstand overstijgen eerst nog met hulp van buitenaf(mentor voor bewustwording)

5. vertrouwde denken/bekende waarheid onderzoeken en springen in het onbekende

6. kloof binnen/buiten-wereld ervaren, belemmering ervaren van je bescherming die je tot nu toe nodig had in de buitenwereld

7. terugtrekken uit de buitenwereld en helemaal terug leren voelen en luisteren wat je natuur oorspronkelijk nodig heeft(bewustwording en herontdekken van eigen natuurlijke kwaliteiten, wijsheid, intuïtie, creativiteit,...)

8. alles loslaten en enkel meenemen wat kloppend is, focus verleggen van volgen buitenwereld naar eigen natuur opnieuw voelen ,volgen(terug leren kiezen ipv pleasen)

How to grow?
GROW vs depression

9. naar buiten treden vanuit dit vernieuwde bewustzijn en vormgeven aan deze verandering. "No risk, No magic;)"

10. leven vanuit je natuur zonder aarzeling, behoefte aan erkenning van de buitenwereld kunnen loslaten=Transformatie! Joy is back! play is back!Het evenwicht tussen voelen en volgen is hersteld, terug kunnen kiezen! de kloof is gedicht, From Divide To Divine! Back to Nature!!!!

How to serve?
SERVE vs survive

11. Op jouw beurt jouw inzichten ten dienste stellen (toolbox/mentor)

oorspronkelijke natuur=

heelheid*geen illusie van twee werelden, leven vanuit de bron, eenheid, alle oorspronkelijke kwaliteiten als intuïtie, wijsheid, creativiteit, levensenergie,....die in harmonie kunnen samenvloeien met alle sociale aspiraties van het mens-zijn als vriendschap, partnerschap, ouderschap,... Die zich ook uiten in alle aspecten van onze samenleving als werk/calling ontwikkelen en uiten, vormgeven in al de lagen van onze samenleving zichtbaar maken. Een smeltkroes van overheerlijke diversiteit


Tot binnenkort


Ruth Salomez

16 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page