Waarom regelmatig zuiveren van lichaam en geest?

Waarom uw lichaam zuiveren?Zoals u thuis jaarlijks de grote schoonmaak doet, zou u ook uw lichaam en geest dat plezier moeten gunnen. Het lichaam stapelt op zich al een pak giftige afvalstoffen op. Dit zijn afvalstoffen die vrijkomen bij de stofwisseling, reststoffen van cel activiteit, afgebroken cellen, opgewekte bijproducten door emotionele en mentale overbelasting en giffen die vrijkomen bij spieractiviteit en overbelasting van uw lichaam.Deze afvalstoffen worden aangevuld met andere toxische stoffen die door de huid, de lever, de nieren en de darmen in het lichaam worden opgenomen. Onnatuurlijke voeding en dranken, vet, chemische bewaarmiddelen, verkeerde voedselcombinaties, tabak, koffie, alcohol, lucht-, bodem- en watervervuiling, pesticiden en detergenten zijn daar voorbeelden van. De aanwezige giffen in ons lichaam noemt men slakken. Laat het duidelijk wezen dat u uw lichaam tijdig moet zuiveren door een goede zuiveringskuur te ondergaan. Darmen, lever en nieren die ook instaan voor het ontslakken of het zuiveren van het lichaam kunnen op den duur hun job niet meer aan. Zo wordt uw lijf langzaam vergiftigd. Dat leidt tot kwaaltjes zoals verzuring, angst en onzekerheid, vitamine- en mineralengebrek, geprikkelde zenuwen, uitputting, vermoeidheid, irritatie, problemen met uw darmflora,... Onvoldoende beweging, verkeerde voeding en voedselcombinaties, te veel en te vet eten, maar ook stress verhogen het aantal giftige stoffen in ons lichaam. Met Alka thee, een natuurlijk zuiverende thee met 52 kruiden, krijgen uw lever en darmen de nodige ondersteuning bij hun zuiverende activiteiten.Ook het gebruik van pure Aloë Vera doet wonderen zowel inwendig als uitwendig.

Alka thee en zuiveren, zowel van binnen als buiten Zowel de Alka thee als de Aloë Vera zijn bij mij verkrijgbaar zijn.Deze producten voldoen aan de hoogste normen en zijn gecetificeerd: 1. International Aloe Science Council2. PETA Cruelty Free3. Islamitische Zegel van Goedkeuring4. Kosher5. Halal6. Dermatest U weet waarschijnlijk dat Aloë Vera een verkoelende werking heeft en het verbrande huid en andere huidproblemen verzacht. Terwijl verbrande huid verzachten één van de verbazingwekkende kwaliteiten van Aloë Vera is, is er zo veel meer te vertellen over deze plant. Aloë Vera is een vetplant die goed gedijt in zelfs de droogste woestijnen, Aloë Vera planten zijn sierlijke bladeren gevuld met honderden voedingsstoffen en vocht dat goed is voor zowel de binnen als buitenkant van het lichaam.De Aloë Vera die wij aanbieden is gestabiliseerde Aloë Vera in haar zuiverste, meest krachtige vorm. Van voedingsdranken tot kalmerende lotion, en schoonheidsbehandelingen, u zult meteen het verschil merken met Aloë Vera. Elk product dat we aanbieden voedt en verzacht, helpt uw algehele welzijn en gezondheid te verbeteren. U kunt deze producten gewoon bij mij op de praktijk aanschaffen (indien niet op stock, overdag besteld, de dag nadien al in huis). Waarom uw geest zuiveren?

Zuivering van geest kan op drie verschillende manieren gebeuren.

De eerste manier is de geest tot rust te brengen, want het is dikwijls de activiteit van onze geest die onzuiverheden voortbrengt. Door de geest tot rust te brengen verwijdert men die onzuiverheden: het is of men de geest dan op zijn natuurlijke toonhoogte afstemt. Men kan de geest met een vijver vergelijken: wanneer het water in de vijver onberoerd is, is de weerkaatsing helder en zo is het ook met de geest. Wanneer de geest in beroering is, kan er geen intuïtie noch inspiratie helder in worden opgevangen. Maar zodra de geest tot rust is gekomen, vangt hij een helder beeld op, evenals de vijver wanneer het water onbewogen is. Deze toestand van zijn kan ontstaan door het lichaam tot rust te brengen.Door in een bepaalde houding te gaan zitten of liggen, wordt een bepaald resultaat bereikt.

De tweede manier om de geest te zuiveren is door middel van de adem. Onzuiverheden van de geest kunnen uitgebannen worden door op de juiste manier adem te halen; daarom combineren de mystici ademhaling met een bepaald houding. De houding helpt de geest tot rust te brengen en de ademhaling helpt de geest te zuiveren; deze twee gaan samen.

De derde manier om de geest te zuiveren is door de geesteshouding (attitude), door de juiste houding ten opzichte van het leven. Dit is de morele weg en de Koninklijke weg naar de zuiverheid. Een mens mag dan ademhalen en in stilte zitten, maar als hij niet de juiste levenshouding (gezindheid) heeft, zal hij niet verder komen; want dit is de weg naar waar geluk.

Wat is de juiste levenshouding? (attitude) De juiste houding hangt af van de mate waarin men zichzelf al dan niet als slachtoffer bestempeld.Heel dikwijls geeft men de schuld aan de andere(n), de omstandigheden en is men niet in staat de eigen verantwoordelijkheid hiervoor op te nemen.Maar tegenover anderen neemt men deze houding niet aan. Men spaart ze niet als het op kritiseren aankomt. Het is zo makkelijk om kritiek te uiten over anderen en zelfs nog een stap verder te gaan door gewoon een hekel aan anderen te krijgen.De dan nog verdere stap is het haten van anderen.En wanneer men zo handelt, is men zich er zich niet helemaal bewust van. Het is iets dat zich van binnen ontwikkelt, men ziet het alleen buiten zichzelf, maar in feite wordt al het slechte dat zich van binnen ophoopt, weerspiegelt in de ander. Daarom leeft de mens in een illusie; hij is altijd tevreden met zichzelf en geeft altijd anderen de schuld. Sommige mensen hebben een tekort aan schoonheid, terwijl anderen er meer mee gezegend zijn. Alleen omdat men gaat vergelijken vindt men de ene mens beter dan de ander. Indien wij niet gingen vergelijken zou ieder mens goed zijn. Alleen door vergelijking vinden wij het ene ding mooier dan het andere. Maar indien wij nauwkeuriger zouden kijken, zouden wij de schoonheid in het andere ook ontdekken. Heel dikwijls deugt onze vergelijking niet, want wat wij vandaag goed en mooi vinden kunnen wij een maand of een jaar later wel eens anders beoordelen. Hieruit blijkt, dat wij iets waarnaar wij kijken alleen dan mooi kunnen vinden indien de schoonheid ervan zich aan ons oog openbaart. Loskomen van ons ego (obeserveren) = loskomen van oordelen en veroordelen en de wereld gaat er plots helemaal anders uitzien. Daar waar de meeste mensen geneigd zijn te strijden met het ego van anderen, leveren de wijzen slag met het eigen ego. In het eerste geval is de overwinning slechts tijdelijk, terwijl de overwinning van de wijzen over het ego blijvend is. Bij de training van het ego is het niet nodig zich te onthouden van het vervullen van verlangens. Het gaat erom, onze verlangens te beheersen in plaats van toe te staan dat zij ons beheersen. Voorts moeten we leren een onderscheid te maken tussen wat natuurlijk en onnatuurlijk is; tussen noodzakelijk en niet noodzakelijk; tussen wat geluk en wat zorgen brengt, tussen goed en verkeerd, elke situatie gezien vanuit het eigen gezichtspunt. Het is zonder twijfel moeilijk een onderscheid te maken tussen de verschillende omstandigheden, maar als we pal staan in het bevechten van het ego, beschermen we onszelf ertegen dat we door onze misplaatste verlangens tot slavernij gebracht worden.

De training van het ego betekent niet per se een somber bestaan van onthouding. De bedoeling is dat we er wijzer van worden. Het is belangrijk dat we begrijpen wat we werkelijk wensen, waarom we het wensen en of we het ons kunnen veroorloven, en wat de consequenties zijn van de vervulling van de wens. Het ego maakt iemand niet alleen onzeker en kwetsbaar, maar ook tot een angsthaas en hulpeloos ten opzichte van zichzelf en anderen. Bescheidenheid is de schoonheid zelve, omdat ze aanzet tot versluiering van het zelf. In deze sluier schuilt de bescheidenheid van de kunstenaar: de inspiratie van de dichter, de ziel van de musicus en de intuïtie van een spiritueel mens. In het denken, spreken, gedragen, in herinneren en bewegen uit bescheidenheid zich in charme. Wat is bescheidenheid? Het is een gevoel dat opstijgt uit het levend hart. Bescheidenheid is het leven zelf. Leven dat zich bewust is van zijn schoonheid heeft de neiging zich te hullen in de sluier van bescheidenheid. Life is a continuous proces of unlearning


Het is heel moeilijk te vergeten wat men eens geleerd heeft. Leren is één ding en iets weer afleren is een ander ding. Het proces van geestelijke verwezenlijking voltrekt zich door ‘ontleren’. Dikwijls bevind ik mij in een positie dat ik maar heel weinig kan zeggen, vooral wanneer iemand bij mij komt met vooropgezette ideeën en dan mijn leiding en aanwijzingen vraagt op het geestelijke pad; maar eigenlijk is zijn bedoeling om eerst uit te vinden of mijn opvattingen wel passen in zijn gedachtegang.

Wat blijkt hieruit? Dat zij hun eigen opvatting niet willen prijsgeven maar bevestigd willen zien dat het idee dat zij hebben, juist is. Geestelijke verwezenlijking is van het begin tot het einde ‘ontleren’ wat men geleerd heeft. Maar hoe ontleert men? Wat men geleerd heeft is een deel van ons zelf. Men kan het doen door wijzer te worden. Naarmate men wijzer wordt is men beter in staat zijn eigen opvattingen in twijfel te trekken en dus tegen te spreken. Hoe minder wijsheid men heeft, des te meer houdt men vast aan eigen ideeën. Bij de wijste mens vindt men de bereidheid in anderen de meerdere te erkennen. En de meest dwaze mens staat altijd klaar om zich schrap te zetten en zijn eigen ideeën te verdedigen. De reden is dat een wijs mens gemakkelijk afstand kan doen van zijn gedachten, terwijl de dwaze er aan vast houdt. Juist omdat hij aan zijn eigen ideeën vasthoudt wordt hij niet wijs; daarom komt hij niet verder.

Zuivering van het denken, van de geest, is daarom de enige methode waardoor men het geestelijk doel kan bereiken. Om daartoe te komen moet men oog hebben voor het standpunt van een ander. Want in werkelijkheid is ieder gezichtspunt ons eigen gezichtspunt. Naarmate men zich verruimt en het inzicht zich verdiept, des te meer groeit het besef dat ieder gezichtspunt juist is. Indien iemand zijn bewustzijn kan verruimen tot het bewustzijn van een ander, dan wordt zijn bewustzijn zo groot als dat van twee mensen. En het kan zo groot worden als dat van duizend mensen, indien men zich aanwent te proberen te zien wat anderen denken.

De volgende stap op de weg naar geestelijke zuivering is dat men in staat is het juiste in het verkeerde en het verkeerde in het juiste te zien, en het goede in het kwade en het kwade in het goede. Het is een moeilijke taak, maar wanneer men dat eenmaal kan, dan staat men boven de dualiteit.Men moet in staat zijn de pijn in het genot te zien en het genot in de pijn; de winst in het verlies en het verlies in de winst. Wat gewoonlijk gebeurt is dat onze ogen blind zijn voor het ene en slechts op zijn voor het andere; dat men of het verlies niet ziet of de winst niet; indien we het goede niet zien, zien we ook het verkeerde niet.

Zuivering van denken, van de geest, betekent dat indrukken zoals goed en kwaad, juist en verkeerd, winst en verlies, genot en pijn, deze tegenstellingen die de geest blokkeren, uit de weg moeten worden geruimd door het tegengestelde van deze dingen te zien. Dan herkent men de vijand in de vriend en de vriend in de vijand. Wanneer men het vergif kan onderkennen in de nectar en de nectar in het vergif, dat is de tijd dat ook leven en dood één worden. Tegenstellingen blijven dan niet langer tegenstellingen voor iemand.Dat wordt met zuivering van de geest bedoeld. En zij die deze trap bereiken zijn de ware levende wijzen.De derde kant van geestelijke zuivering is om zich te identificeren met wat men niet is. Hierdoor zuivert men de geest van indrukken van zijn eigen ware identiteit. Het kan voorkomen dat mensen gezonde van lichaam zijn, maar niet van geest.

Mediteer, reflecteer, ervaar, voel, en het belangrijkst: handel ernaar. Probeer jezelf te ervaren, alleen zo kan bewustzijn zich manifesteren. En bewustzijn,.....leidt je naar uitoefening van je vrije wil,..... dat is het uiteindelijk het enige dat je ECHT bezit.


Daily meditation, feel free

0 keer bekeken