top of page

Het proces van zelfgenezing door middel van de collumbehandelingCollum betekent “nek” of “hals”.

Via een kort overzicht van de anatomie van de nek, krijgen we zicht op de structuren die bij de Collumbehandeling een belangrijke rol spelen.
De halswervelzuil bestaat uit zeven wervels: C1 tot C7. ( C= afkorting van Cervicaal ).

We onderscheiden hierin twee zones:

1. Het AAO gebied

Het AAO-gebied is een afkorting voor het Atlanto-Occipitaal gebied, waarbij Atlanto verwijst naar de Atlas (C1), en Occipitaal verwijst naar de Occiput (Latijn voor schedel). De eerste twee halswervels , de Atlas en de Axis, hebben functies die helemaal afwijken van de andere wervels en zijn onderling niet verbonden door een tussenwervelschijf. De Atlas (C1) is een benige ring met bovenaan twee komvormige gewrichtsvlakken waarin hij het hoofd draagt (het hoofd van een volwassene weegt ongeveer vier tot zes kilo). Dit eerste gewricht (het atlanto-occipitaal of cranio-cervicaal gewricht) wordt ook wel het ja-gewricht genoemd: het maakt ja-knikken mogelijk. Tegelijk vormt de aard van dit gewricht een versperring voor rotatie. We kunnen met dit gewricht ongeveer 15 graden voor- en achterwaarts knikken. De Axis (C2) heeft een tand (Latijn: dens) die vooraan in de atlasring positioneert, en twee gewrichtsvlakken met de Atlas. Deze structuur vertegenwoordigt het tweede gewricht van de halswervelzuil en maakt draai- bewegingen mogelijk: links en rechts tot 45 graden. Dit is het nee-gewricht. Voor- en achterwaartse bewegingen zijn hier slechts heel miniem mogelijk. De derde halswervel (C3) is via een tussenwervelschijf met de Axis (C2) verbonden, en laat duidelijk bewegingen van het ja- en nee-gewricht extra toe. Hij behoort daardoor (meer dan de volgende vier halswervels) bij de eerste twee halswervels. Zo vormen C1, C2, C3 en het gewricht van C1 met de schedel samen het AAO gebied van de halswervelzuil.

2. De halswervels C4 tot C7

De halswervels C4, C5, C6 en C7 lijken – wat betreft vorm en functie – heel sterk op de overige wervels van de wervelzuil.

Het Ruggenmerg

Binnenin hebben de wervels hun doorgang voor het ruggenmerg en bewegingen onder normale omstandigheden zijn hiervoor geen belemmering. Idem voor de bloedtoevoer die door openingen in de dwarsuitsteeksels van de halswervels loopt.
Waarom “Collum behandeling”?

Onnoemelijk veel problemen van de nek en rug hebben één en hetzelfde gemeenschappelijk: de positie van de drie bovenste halswervels onderling, en hun verhouding met het hoofd, zijn verstoord. Eigenlijk kunnen we spreken van een ontwrichting. Zoals het eigen is aan een ontwrichting, is er hulp nodig om de toestand terug in de oorspronkelijke (natuurlijke) staat te brengen. Vergelijk het met een schouder waar de bovenarm uit de kom is; die arm moet opnieuw in de kom gezet worden. Bij de verschuivingen in de hals spreken we van millimeters. Zodra er een verschuiving heeft plaatsgevonden werkt de inwendige structuur van het bot-, spier-, en gewrichtsweefsel, die normaal gesproken alles in het werk stelt om geen problemen te hebben, tegendraads. Dit verklaart uiteraard het blijven ontwikkelen van steeds ergere en complexere klachten bij een nekletsel na een ongeval. Met recht kunnen we zeggen dat de wanverhouding van de bovenste halswervels onderling – en hun verhouding tot het hoofd – vaak de oorzaak (of een belangrijke co-factor) is van heel veel uiteenlopende klachten.
Nekproblemen

De structuur van de nek laat diverse bewegingen toe en is ook bestand tegen heel wat onheil. Maar als de impact te groot is, kunnen de bovenste wervels hun positie niet meer handhaven en kunnen ze daarna hun oorspronkelijke positie niet opnieuw innemen. We denken hier uiteraard aan allerhande mogelijke ongevallen en valpartijen (sport, verkeer, …). Maar ook aan te zwaar tillen, problemen bij de geboorte (moeder en/of kind), intubatie bij een operatie, etc. Een ontwrichting in het AAO-gebied kan zich op verschillende manieren voordoen

Torsie

De bovenste wervel (C1 of Atlas ) is enkele millimeters naar links of naar rechts getorst (verdraaid) met als gevolg dat het hoofd en de tweede en derde halswervel sterk gaan compenseren. De rest van de wervelkolom is ook genoodzaakt om een oplossing te zoeken. Dat kan dan structureel leiden tot scoliose, bekkenscheefstand, een been-lengteverschil, rugklachten, hoofdpijn …

Whiplash

De bovenste wervel staat dubbel uit positie. Bij een whiplash kan het voorkomen dat de atlas extra nog links of rechts getorst is. Het eerste probleem (torsie) geeft bij de aanvang eerder lichtere klachten, maar deze klachten gaan verergeren na verloop van tijd waardoor de noodzaak tot allerhande behandelingen ontstaat. De whiplashpositie leidt over het algemeen vrij snel tot erge en complexe klachten. Andere therapieën falen (soms jarenlang), of brengen slechts tijdelijke verlichting. Patiënten met een echte whiplash zijn vaak radeloos en hopeloos. Voor onze behandelaars vertegenwoordigen zij de grootste groep van kandidaten voor een Collumbehandeling.
Mogelijke klachten

Een volledige opsomming van de mogelijke klachten, die kunnen ontstaan als gevolg van een torsie of een whiplash is onmogelijk aangezien ze ook als een co-factor een rol kunnen spelen. Toch doen we hier een poging om er een heleboel op te noemen:

⦁ Branderig gevoel of zenuwpijnen of stramheid in nek, rug en/of schouders;

⦁ Een krakende nek bij beweging;

⦁ Het hoofd is te zwaar;

⦁ Hoofpijn vertrekkend vanuit de nek;

⦁ Migraine;

⦁ Aangezichtspijn;

⦁ Slikproblemen;

⦁ Tandenknarsen;

⦁ Dubbel en/of wazig zien;

⦁ Letters dansen voor de ogen bij lezen;

⦁ Opvallend snelle achteruitgang van zicht;

⦁ Pupillen die snel verwijden (of de ene groter dan de andere);

⦁ Geen fel licht kunnen verdragen (behoefte aan een zonnebril);

⦁ Evenwichtsproblemen;

⦁ Oorsuizen / gehoorvermindering;

⦁ Overgevoeligheid voor harde geluiden, krassende geluiden;

⦁ Hartritmestoornissen;

⦁ Bloeddrukproblemen;

⦁ Vermoeide benen;

⦁ Moeite met trappenlopen;

⦁ Slapend gevoel in benen en armen;

⦁ Spiertrekkingen of zenuwpijnen in vingers en tenen;

⦁ Krachteloosheid in armen of benen;

⦁ Koude handen en/of voeten (als cofactor);

⦁ Snel buiten adem zijn/kortademig;⦁ Hyperventilatieklachten / astmatische ademhaling;

⦁ Geheugenproblemen (lange en/of korte termijn);

⦁ Algemene toenemende vermoeidheid zonder duidelijke oorzaak;

⦁ Concentratieproblemen / vergeetachtigheid;

⦁ Multitasken onmogelijk of moeilijk(er);

⦁ Stotteren;

⦁ De draad verliezen bij lezen of praten;

⦁ Handschrift verandert;

⦁ Dyslectische uitingen;

⦁ Oriëntatieproblemen (bijvoorbeeld in het verkeer);

⦁ Vertraagd en/of fout reageren / verminderd overzicht (bijvoorbeeld in het verkeer);

⦁ Coördinatiestoornissen;

⦁ Potentieproblemen;

⦁ Toenemende menstruatiepijn / stoornissen in de cyclus;

⦁ KISS syndroom bij baby’s;

⦁ Last, but not least: de psychologische impact. Zoals angsten / passiviteit / toegenomen onzekerheid / weinig incasseringsvermogen / irritatie / weinig behoefte aan lichamelijk contact / verminderde seksuele behoefte / negatieve instelling / innerlijke onrust / innerlijke leiding raakt zoek / moedeloos en wanhopig gevoel / overgevoelig voor allerhande invloeden, etc, etc;De behandeling

Een unieke visie op de mogelijke problemen in de structuur van de drie bovenste wervels onderling én hun verhouding tot het hoofd vormt de basis van de Collumbehandeling. Er bestaan meerdere visies en behandelingen van nek-en rugklachten maar geen enkele haalt de resultaten die wij met onze Collumbehandeling bereiken. Een duidelijke visie en een daarop gebaseerde behandeling voor een whiplash bestond niet. Met de Collumbehandeling brengen we hierin verandering. De massagetechniek (met behulp van een massagetoestel) bestaat sinds 2009 en het resultaat is bij duizenden mensen heel positief. Het massagetoestel is speciaal voor dit werk ontworpen en de behandeling is volkomen veilig. Meestal volstaan 2 behandelingen met een tussenpauze van vier tot acht weken.

Intakegesprek

Bij het intakegesprek bespreken we de klachten die u ervaart, en hun mogelijke voorgeschiedenis. Klachten die hierbij vaak aan bod komen, zijn:

 • Nek-, schouder- en rugklachten;

 • Hoofdpijn, migraine en evenwichtsproblemen;

 • Aandachts- en concentratieproblemen;

 • Spijsverteringsproblemen en misselijkheid;

 • Psycho-emotionele problemen;

 • Slik-, keel- en stemproblemen;

 • Klachten na een ongeval (zoals een auto-ongeluk) die steeds erger en complexer worden;

 • Klachten die ontstaan na een operatie met intubatie;

 • Problemen na de geboorte bij de moeder en/of het kind;

 • Allerlei auto-immuunklachten;

Observatie

Daarna volgt de eigenlijk observatie.

 • Eerst wordt de stand van het hoofd en de nek grondig geobserveerd;

 • Daarna kijken we naar de compensaties van de spieren in de nek;

 • Vervolgens worden de belemmeringen in de beweeglijkheid van de nek specifiek geobserveerd.

 • Op basis van deze observatie kunnen we de noodzakelijke behandeling vaststellen en uitvoeren.

De behandeling

De behandeling, met behulp van een speciaal hiervoor ontworpen massageapparaat, loopt via een strak omlijnde procedure. De massagebehandeling gebeurt op de juiste spieren en moet helemaal correct gedaan worden om het gewenste resultaat te garanderen. Na een behandeling kan de behandelde plek een korte tijd wat gevoelig zijn of zelfs wat beurs aanvoelen. Ook kunnen er in de weken na de behandeling decompensatiereacties optreden. Die zijn dan een bewijs dat het lichaam her(in)stellende is.


U kunt deze behandeling reserveren via de tabknop27 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page