Algemene voorwaarden Gezorndheidscentrum Gennesareth

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle massages en groepslessen die uitgevoerd worden door Sylvie Brown, Evy Somers en Kaushal Kumar JHA.

Al onze massageproducten zijn van onberispelijke kwaliteit, onze ruimtes zijn altijd schoon en goed verwarmd en we gebruiken altijd voldoene handdoeken om iemand toe te dekken.

Gelieve altijd fris en goed gewassen naar de praktijk te komen, indien u dit niet heeft kunnen doen en u wenst zich toch graag te verfrissen, kan u zich vooraf altijd bij ons douchen (supplement 5€ voor zeep en haddoeken)

Wij zijn allemaal gediplomeerden en dus aangelsoten bij de Belgische Massagefederatie en de beroepsvereniging van Gezondheidsbegeleiders.

Wij doen absoluut geen sensuele of erotische massages. wij behouden ons zonder meer het recht om mensen de toegang tot de praktijk te ontzeggen, indien hun gedrag of voorkomen hier aanleiding toe geeft, naar het oordeel van de massagetherapeut

 

Afspraak maken

Een afspraak maken voor een behandeling kan via TREATWELL en telefonisch. Wanneer ik bezig ben met een massage zijn, zal ik de telefoon dus niet beantwoorden.

Door het maken van een afspraak gaat de cliënt akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Gemaakte afspraken kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd.

 

Bij niet tijdig annuleren kan de afspraak in rekening worden gebracht.

Op het moment dat u een afspraak maakt blokkeren wij dit tijdstip voor u in de agenda. Dit betekent dat er op dat moment niemand  anders meer kan boeken. Indien u uw boeking nie tijdig  annuleert, kan er dus ook niemand anders meer boeken op dit tijdstip.

Probeer altijd iets eerder voor u afspraak aanwezig te zijn, zeker als het uw eerste keer bij ons is, dit om nog eerst een korte anamnese te kunnen afnemen.

Als u te laat komt, zal uw behandeltijd ingekort worden, maar betaalt u wel de volledige massage.

 

Persoonsgegevens en bescherming privacy

Wij leggen uitsluitend persoonlijke informatie vast in de administratie die relevant zijn voor de behandeling, en de afhandeling daarvan. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn de naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres. Naast deze gegevens zal ook informatie zijn betreffende sport- en medisch verleden, ziekte en medicijngebruik en werk (belasting). Alle informatie die cliënt en masseur uitwisselen tijdens intake, functieonderzoek en de behandeling zelf blijven strikt vertrouwelijk.

De klantgegevens worden opgeslagen zoals u onze klant bent. Als u niet langer onze klant bent, zullen uw gegevens na 2 jaar worden verwijderd.

Zonder toestemming van de cliënt zal deze nooit aan derden worden verstrekt. Cliënten kunnen altijd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming vragen om inzage, wijziging of verwijdering van hun persoonlijke gegevens.

 

Aansprakelijkheid

De behandelingen zijn erop gericht dat cliënten zich beter gaan voelen. Het is, onder andere door fysiologische omstandigheden, echter niet te garanderen of en hoeveel beter een cliënt zich na een behandeling voelt. Gezondheidscentrum Gennesareth kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van enige gevolgen, bijwerkingen en of nawerkingen die mogelijk een gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling.

Wel is het belangrijk dat de cliënt aangeeft als er vlak na de massage bepaalde klachten zouden ontstaan, of als er geen vermindering optreedt in klachten waartegen de massage als behandeling was bedoeld.

Gezondheidscentrum Gennesareth aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van onjuiste iverklaarde nformatie over een anders voorgestelde of verzwegen gezondheidsaspect.

 

 

Kadobon

  • Het is mogelijk een kadobon in de massagepraktijk te kopen, het zij cash of met bankcontact.

  • U kan ook een online kadobon aanschaffen

  • Wie een cadeaubon koopt, krijgt 1 stempel op de klantenkaart

  • Een kadobon is 1 jaar geldig, maar kan wel verlengd worden, mits dit voor de vervaldatum aangevraagd wordt.

 

Klantenkaart

Wij geven u een persoonlijke stempelkaart. Na elke massage krijgt u 1 stempel:

Elke kaart bevat 10 vakjes, eens deze vol is, geeft u deze af na uw 11de afspraak en krijgt u eenmalig 5€ korting die meteen afgetrokken wordt.

Deze klantenkaart is onbeperkt geldig

Beurtenkaarten of Abonnementen

5 beurten vanuit een ontspanning

- 5 beurten pure verwennerij

- 13 maanden geldig

- voor max. 2 personen

min 10% korting op het totaal 

- prepaid kaart

5 beurten vanuit een klacht

 5 beurten deblokkering

- 3 maanden geldig

- voor 1 persoon

min 20% korting op het totaal 

- prepaid kaart

10 beurten vanuit een ontspanning

 10 beurten pure verwennerij

- 13 maanden geldig

- voor 2 of meerdere personen

- min 15% korting op het totaal 

- prepaid kaart

 

10 beurten vanuit een klacht

 

 10 beurten deblokkeringj

- 6 maanden geldig

- voor 1 persoon

- min 25% korting op het totaal 

prepaid kaart